B126 - Program Manager FTTH P2P ( Point To Point)

Missie @ Esas:

Bij Esas is de menselijke factor even belangrijk als onze technische expertise. Ons team bestaat uit gemotiveerde professionals met een sterke ‘can do’-attitude.

Ons doel is om onze klanten bij hun projecten en diensten professioneel te ondersteunen met de juiste vaardigheden en met een hoge toegevoegde waarde.

Maximizing the customer Experience!

Function description

Als Program Manager FTTH P2P ben je  verantwoordelijk voor de End2End Operationele werking, het opbouwen en uitbouwen van de Operationele Organisatie met betrekking tot de uitrol van glasvezelprojecten Fiber To The Home - Point To Point binnen ESAS Infra voor diverse klanten en bouwstromen.
Draagt de Financiële en Kwalitatieve Operationele eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten binnen het FTTH P2P programma.
Werkt hiervoor samen met de Algemeen Directeur,  Business Controlling, Management Team Esas Infra en HQS&E.

KERNVERANTWOORDELIJKHEDEN :

Organisatorisch :

 • Operationeel en Functioneel Verantwoordelijk voor de Operationele Organisatie uitrol FTTH P2P.
 • Aanspreekpunt voor Klanten en Stakeholders op Operationeel en Strategisch Vlak.
 • Verantwoordelijk voor Implementatie van Bedrijfstructuur en -procedures binnen de FTTH P2P Organisatie.
 • Verantwoordelijk voor de insourcing van de benodigde onderaannemerscapaciteit.
 • Laison functie tussen de verschillende teams-buildings blocks die deel uitmaken van het aan te sturen programma.

Projectmatig :

 • Aansturing van de diverse projectleiders, City managers een verantwoordelijken tot het behalen van de vooropgestelde KPI’s.
 • Operationeel Escalatieniveau richting klant, bijwonen van operationele projectmeetings bij klanten.
 • Overall verantwoordelijkheid deel Fiber To The Home P2P Programma.

Financieel :

 • Volledig inzicht op de Operationele kosten en opbrengsten van het FTTH P2P programma, in samenwerking met de Business controller en de Algemeen Directeur.
 • Verantwoordelijk voor het onder controle houden van het Onderhanden Werk binnen Operaties.
 • Maakt samen met Businesscontroller en Algemeen Directeur het jaarlijks budget op voor het Programma.
 • Verantwoordelijk voor bewaking van Investeringen en bestellingen kaderend in het opgemaakte budget.

Leiderschap :

 • Management van zowel de verwachtingen van de Klant, de directie, de organisatie als de medewerkers.
 • Draagt zorg voor het optimaal functioneren en professioneel welzijn van het P2P Team.
 • Zorgt ervoor dat verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de organisatie liggen. Ontwikkeld hiervoor een duidelijk governance- en opvolgmodel dat past in een managementrapportage vanuit een businessperspectief.

KPI’S :

 • P&L- Operationeel Resultaat FTTH P2P ( en per deelproject).
 • FTR.
 • OWH positie.
 • Kwaliteit – Veiligheid.
 • Organieke Omzetgroei.

Hiërarchische lijn:

 • Rapporteert aan de Algemeen Directeur ESAS INFRA.

Your profile

VEREISTE KENNIS EN ERVARING:

 • Minimum Bachelor met technische achtergrond, Gewenst een niveau van Industrieel Ingenieur.
 • Ervaring in soortgelijke sector/functie van minimaal 2 jaar.
 • Vorming of ervaring op volgende vlakken.
 • Project- en procesmanagement.
 • Kwaliteit en Veiligheid ( ISO/VCA).
 • Leiden van Teams – People Management.
 • Civiele werkzaamheden, aanleggen van leidingen.
 • High Level kennis van glasvezelnetwerken.
 • Kennis Financieel beheer projecten.
 • Goede kennis van MS OFFICE ( Excel-Word-Powerpoint-project-visio).
 • Talenkennis : Zeer goede werkgerelateerde kennis van gesproken een geschreven zowel Nederlands, Frans en Engels is een noodzaak.
 • In bezit van Rijbewijs B.
 • VOL VCA.

GEDRAGSCOMPETENTIES:

 • Planmatige en organisatorische ingesteldheid :  Een gestructureerde aanpak voorleggen in functie van de te bereiken doelstellingen en met respect voor de gestelde deadlines.
 • Accuraatheid : Ook oog hebben voor detail. Kritisch blijven en alert blijven op onregelmatigheden. Opdrachten nauwkeurig en kwalitatief uitvoeren. Vooropgestelde commitments naleven.
 • Resultaatsgericht : In staat zijn om naar de afgesproken doelstellingen toe te werken. Hoge eisen stellen aan het eigen werk en dat van anderen en voortdurend streven naar de verbetering ervan. Acties en beslissingen richten op het daadwerkelijk realiseren van vooropgestelde targets.
 • Kostenbewust : In staat om denken en handelen te richten op optimale benutting van tijd, geld en andere middelen. Afwegingen kunnen maken van financiële consequenties en aandacht hebben voor beperking van kosten.
 • Voortgang opvolgen : Met gepaste frequentie plannen en acties opvolgen en bijsturen in functie van de te bereiken objectieven.
 • Leiding geven : Activiteiten autonoom coördineren en personeel sturen in de richting van de organisatiedoelstellingen door competenties van mensen correct in te schatten en in te zetten. Anderen overtuigen van een bepaald standpunt, voor zichzelf durven opkomen en in staat zijn zelf beslissingen te nemen.
 • Verantwoordelijkheid : Het in de praktijk omzetten van de toegewezen verantwoordelijkheid, in staat zijn overwogen beslissingen te nemen en te implementeren. Het doordacht delegeren van verantwoordelijkheden en deze middels een totaal overzicht monitoren.

Our offer

 • Een job met veel variatie en verantwoordelijkheden.
 • Een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen waaronder een bedrijfswagen.
 • Je komt terecht in een jong en dynamisch bedrijf waar de werknemer centraal staat.
 • Je werkt in een 40-uren stelsel waardoor je 12 ADV dagen hebt.
Apply form
Add relevant files (like your CV) here
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx zip.

Andere gerelateerde jobs

watch all jobs

Project Manager Fiber - B136

Missie @ Esas:

Bij Esas is de menselijke factor even belangrijk als onze technische expertise. Ons team bestaat uit gemotiveerde professionals met een sterke ‘can do’-attitude.

Ons doel is om onze klanten bij hun projecten en diensten professioneel te ondersteunen met de juiste vaardigheden en met een hoge toegevoegde waarde.

Maximizing the customer Experience!

Als Project Manager Fiber to the Home ben je de rechterhand van de program manager die de uitrol van een glasvezel netwerk coördineert in verschillende steden. Je zal de program manager Fiber bijstaan in het uitvoeren van taken die binnen de scope het programma vallen.

Location:Schoten
Start date:asap
Contract type:permanent contract

B135 - Trainer

Missie @ Esas:

Bij Esas is de menselijke factor even belangrijk als onze technische expertise. Ons team bestaat uit gemotiveerde professionals met een sterke ‘can do’-attitude.

Ons doel is om onze klanten bij hun projecten en diensten professioneel te ondersteunen met de juiste vaardigheden en met een hoge toegevoegde waarde.

Maximizing the customer experience!


 

Location:Wilrijk
Start date:Zo snel mogelijk
Contract type:permanent contract

B133 - Business Controller

Missie @ Esas:

Bij Esas is de menselijke factor even belangrijk als onze technische expertise. Ons team bestaat uit gemotiveerde professionals met een sterke ‘can do’-attitude.

Ons doel is om onze klanten bij hun projecten en diensten professioneel te ondersteunen met de juiste vaardigheden en met een hoge toegevoegde waarde.

Maximizing the customer experience!

Location:Schoten en Wilrijk
Start date:asap
Contract type:permanent contract