B132 - Adjunct Preventieadviseur IDPBW

Wie is ESAS

ESAS is op korte tijd uitgegroeid tot een Multi Service bedrijf, waar medewerkers elke dag opnieuw tot het uiterste gaan om een uitstekende service te leveren.

Dit van graaf- en kabelwerken, via het plaatsen van slimme meters voor gas en elektriciteit  tot het installeren en monitoren van smart devices. Met zijn vestigingen in België, Nederland en Luxemburg bieden we onze services aan in de Benelux en dankzij onze eigen software Service Cruiser, is er altijd een Service Engineer dicht bij de klant.

We staan garant voor een uitstekende service, waarbij we beroep doen op onze eigen software Service Cruiser. We drive your customer experience, is niet voor niets onze slogan.

In ons dynamisch bedrijf staan zowel de menselijke factor als de technische expertise op nummer één.

Bij ESAS zit jij aan het stuur, werk je in de toekomst en kan je voortdurend bijleren via onze eigen Academy.

Function description

De Adjunct preventieadviseur IDPBW  is samen met de Hoofd van de IDPBW verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken zoals beschreven in de CODEX Welzijn op het Werk.

 

 • Organisatie. Werkt samen met het Hoofd van de IDPBW.
   
 • Audit en controle. Ter plaatse uitvoeren van controles/audits en analyses teneinde de naleving van de opgelegde normen en procedures, vastgelegd door wet of door de IDPBW na te gaan. Nagaan of gepast gevolg gegeven werd aan de vaststellingen in het preventieverslag teneinde bij te dragen tot de naleving van reglementeringen, normen, … Communiceren en informeren over de geldende normen, procedures, methodologie, aanpak teneinde er voor te zorgen dat alle actoren correct geïnformeerd zijn en gestimuleerd worden de normen na te leven. Samenwerken en overleggen met diverse collega’s teneinde een uniforme aanpak van het controle- of auditproces te garanderen.
   
 • Administratie. Zorgen voor het administratief beheer van het eigen dossier volgens de afspraken binnen de IDPBW preventiedienst teneinde alle relevante gegevens i.v.m. de controle/audit samen te hebben en informatie hierover snel te kunnen vinden.
   
 • Continuous improvement. Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de uit te voeren Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien.
   
 • Rapportering. Samenvatten en vastleggen van de bevindingen teneinde de bevoegde instanties (algemeen directeur, directeur, voorzitter raad van bestuur, overlegcomité, werknemers,…) volgens de geldende richtlijnen te informeren en te adviseren om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen of zelf de gepaste maatregelen te nemen indien men daar de bevoegdheid voor heeft.

Your profile

Als Adjunct Preventieadviseur IDPBW  verwachten we een bepaald profiel. Voor deze vacature ziet die er zo uit:
 

 • Samenwerken. Je draagt actief bij tot het creëren van een goede teamgeest en tot het bereiken van de groepsresultaten in een complexe en diverse omgeving.
   
 • Integer. Je bent eerlijk, oprecht en betrouwbaar.
   
 • Planmatige en organisatorische ingesteldheid. Je kan een gestructureerde aanpak voorleggen in functie van de te bereiken doelstellingen en met respect voor de gestelde deadlines.
   
 • Probleemoplossend. Je bent in staat om zelfstandig problemen op te lossen en de  verschillende opties af te wegen alvorens een beslissing te nemen.
   
 • Communicatief. Je kan informatie correct overbrengen naar de personen voor wie deze bestemd is, op een duidelijke en begrijpelijke manier en dit zowel mondeling als schriftelijk, formeel als informeel. Je bent in staat om te luisteren. Je kan vlot omgaan met interne en/of externe stakeholders en je durft in dialoog gaan.
   
 • Leergierig. Je bent enthousiast om nieuwe dingen aan te leren en hebt interesse in technische vakgebieden. Je plant je eigen groei actief in en dit in functie van eigen mogelijkheden, interesses en ambities.
   
 • Analytisch. Je kan gegevens gericht analyseren en kritisch beoordelen van informatie. Je kan verbanden leggen tussen verschillende gegevens en sluitende conclusies trekken.
   
 • Assertief. Je bent in staat om op een correcte manier op te komen voor de belangen van het lopende project met als doel het lopende project te realiseren.
   
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je bent in staat om correct taalgebruik in woord en schrift te gebruiken en eenduidig leesbare documenten op te stellen bij verslaggeving.

Vereiste kennis en/of ervaring

Als Adjunct Preventieadviseur IDPBW heb je minimaal een Bachelor diploma Integrale Veiligheid op zak. Een eerste werkervaring is niet vereist.

Je bent enthousiast, leergierig, initiatief nemend, “out of the box “denkend. Je kunt omgaan met de applicaties van Outlook, Word , Excel & PowerPoint. Andere software toepassingen zijn uiteraard een plus.

Our offer

Uitdagende topics binnen preventie, welzijn, gezondheid en milieu.

✓ Fijne samenwerking met onze twee bedreven preventieadviseurs, die je zullen ondersteunen in je verdere ontplooiing als preventieadviseur.

✓ Mee uitwerken van een nieuw veiligheidsbeleid met betrekking tot de verschillende welzijnsaspecten.

✓ Ondersteunen van een ambitieus jaaractieplan 2021 en globaal preventieplan 2021-2025.

✓ Opstarten met een uitdagend takenpakket bestaande uit het organiseren van toolboxen, het opstellen van werkpostfiches en het analyseren van arbeidsongevallen. Maar ook het opstellen van maandverslagen, voorbereiding en deelname aan de comitévergaderingen en een uitgebreide risicoanalyse (nieuw of revisie) van één van de vele projecten die lopende zijn binnen ons bedrijf.

 • Je werkt in een 40-uren stelsel waardoor je 12 ADV dagen hebt.
 • We bieden je een marktconform salaris met extralegale voordelen waaronder een representatieve firmawagen.
 • Je komt terecht in een jong en dynamisch bedrijf waar de werknemer centraal staat.
Apply form
Add relevant files (like your CV) here
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx zip.